۱۳۹۶ مرداد ۱۶, دوشنبه

...

خالی شدن همان سبک شدن نیست
گاهی از اصالت یک حضور است که خالی می شوی ، حفره می شوی
آنطور که گویی تمام نقش ها و تصویرهای مانده را به پایت بسته اند
سنگین و دشوار با خود می‌کشی و فکر می‌کنی
روی دیگر زندگی شاید همان سنگینی زیستن جبر است.

۲ نظر:

دوستان جواب کامنت ها در همین جا داده میشه.