۱۳۹۴ تیر ۱۹, جمعه

...

دل تنگی یک جور درد و دلتنگی برای یک انسان بزرگ درست مثل یک درد بزرگه.