۱۳۹۳ مرداد ۲۳, پنجشنبه

.

 ونه گات اشتباه می کرد. سلاخ خانه ی شماره پنج شهر سوخته ی درسدن نبود. سلاخ خانه ی شماره ی پنج خود زندگی بود که به نظاره سلاخی آدمهایش نشسته است.