۱۳۹۲ دی ۲۴, سه‌شنبه

!

بشر هرگز امنیتی به کیفیت رحم مادرش را دوباره تجربه نمیکند اما همواره در جستجوی آن زندگیش را زیرورو میکند.