۱۳۹۲ مهر ۴, پنجشنبه

یک فکر نیمه شبی!

هر جور که فکر میکنم بنظر میاد در شنونده بودن امتیازاتی هست که در گوینده بودن اصلن نیست!

۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه

آدمیان!

آدمیان، این موجودات دوپا! چیزی میانشان همواره دیوار می کشد، در همه حال. که این دیوار گاه به لطافت دامان عروس های دریاییست و گاه به سختی سنگرهای سرد و خاکستری بتنی .چیزی آدمیان را می هراساند حتی از خودشان حتی از شب با تمام رازهای نگفته اش. آدمیان را در یابید که تنهایی بی آنان معنا نمیشود...

۱۳۹۲ شهریور ۱۷, یکشنبه

درنگ

بنگر که چگونه ستاره ای قطبی زنگار از فلک می زداید
و نقش می زند مخمل شب را تا صبح پس از سکوت 
تا صبح کوچه باغهای هنوز خفته در بوی یاس
آری ؛ بی گمان نجوایی ست کنون
که گلهای وحشی سرخ، چنین انتظارت را می کشند


۱۳۹۲ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

مملکته داریم؟!

امسال تا همینجا شاهد خداحافظی سه دوست خوب به فاصله زمانی کوتاه و مهاجرتشون به ممالک اون ور آب بودم. کارشناس ها و صاحب نظران میگن برای یک سال کمی سنگینه !