۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

بندهای صورتی

  نیمکت پارک سرد بود اما نه سرد تر از دست های دختر . مخلوطی از بوی خاک خیس خورده و برگ های کهنه ی افرا هوای  سرد پاییزی را  پاییزی تر کرده بود .پیرمردی سلانه سلانه از دور  نزدیک می شد . قوزی و با کتی قهوه ای رنگ مثل بیشتر پیرمردهایی که سر و کله اشان توی پارکها پیدا می شود .
دختر نگاهی به پیرمرد کرد و دوباره چشمهایش را به ابری تکه پاره در انتهای آسمان دوخت . پیری آن چیزی نبود که او را به خود مشغول کند ، حداقل نه امروز ....برای امروز آنچنان دور و کمرنگ به نظر می رسید که بیشتر به یک وهم می نمود . به ساعتش نگاه کرد هنوز یکساعت تا اکران نمایش وقت بود . سالن تئاتر تا پارک فاصله  کمی داشت .صدای کفشهای پیرمرد که روی زمین کشیده می شد بر دل سکوت خط می کشید .  پاهایش را بالا گرفت تا بند های صورتی کفشهایش را ببیند ، یک جفت بند مرتب با پاپیون هایی درشت و تا به تا . دوستشان داشت انگار که تکه ای از خود او بودند .

 پیرمرد به نیمکت نزدیک شد ، لحظه ای ایستاد ، تردید بین نشستن یا رفتن ، فکش این سو و آن سو می لغزید انگار که باید چیزی را به سرعت بجود . دختر دست هایش را در جیبهای پالتو اش فرو برد و با خودش فکر کرد احتمالا باید چند نصیحت پدرانه را گوش کند هرچند بد هم نبود ، کمی هم صحبتی کندی زمان را می گرفت و سرش را هم گرم می کرد . منتظر ماند تا پیرمرد جمله اش را آغاز کند ، شاید داشت دنبال کلمه ای مناسب برای شروع می گشت اما واقعیت چیز دیگری بود ... پیرمرد تنها به سنگ فرش  ها خیره شده بود و لب از لب باز نمی کرد همچون ماشینی که در میان راه ناگهان خاموش کند ، حالتش جوری بود که گویی فرسنگ ها از آنجا دور است و فقط جسمش باقی مانده .

دختر نگاهش کرد ؛ موهایش یکدست سفید بود وعینک کائچویی مشکی بر صورتش سنگینی می کرد . حالا که نزدیک آمده بود می شد براحتی وصله های کت مندرسش را دید .شاید پولی می خواست ؟
اسکانسی  مچاله شده در  ته جیبش انتظار پیرمرد را می کشید . دختر پول را بیرون کشید . خواست که چیزی بگوید اما پیرمرد بدون  اینکه سرش را بالا بیاورد گفت : "زنده باشی جوون"" و دوباره به راه افتاد.   نگاهش را از پیرمرد برداشت و به پایین انداخت ... به کفش هایش. آن بندهای صورتی رنگ حالا بدجور توی ذوق می زدند ، احساس کرد کفش ها با آن پاپیون های تا به تا به سویش دهن کجی می کنند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دوستان جواب کامنت ها در همین جا داده میشه.