۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

سیب


دلقک می خندد گاهی به من گاهی به تو ، گاهی به خویش ،
بیا برایت از "ترین ها" بگویم ، از هر چه نهایت است هر چه بی انتهاست تا دلقک دوباره بخندد به من ، به تو و شاید به خویش .
می خواهم برایت از حسرتی بگویم که دیروز به پاره سنگی داشتم تا امروز عقل مرا پاره سنگ فرض کنی و آسوده وار بخندی ودلقک بخندد و شاید من هم به خویش .
حسرت غریب من به پاره سنگ که لابد چون خاموش است "ترین" نمی داند و پس و پیش ندارد تا در میانش بماند و دست و پا بزند که بخندد و بخنداند آخ دلم عجیب وار خنده می خواهد از ته دل قاه قاه هوق هوق .
بیا برایت چرتکه بیاندازم که صبح پادشاهی تا شب آوارگی دو روی یک سکه اند که در امتداد این بازی تکراری هر دو رویش را خواهیم دید ، لیک نمیدانم چرا مصرانه میخندیدیم و در چشمان هم خمار میشدیم که گویی قرار بود خود معمای خود شویم و پاره سنگ حسرت ما خورد که افسوس نمی خورد و می خندد به من و تو و لابد حتی به دلقک که می خندد بر حسرت من به پاره سنگ و خنده ی تو بر من .

در بشقابم سیبی نشسته و مبهوت است که چرا گازش نمی زنم ! به جهنم که نمی زنم !
ما تمام آنچه بودیم که از هم دریغیم کنون و این یعنی آموختن ، آه چه زیبا و چه افسونگر می آموزد زندگی ، بی گمان می خواهد عارف شویم و از خویش به می و معشوق الهی رسیم که خیام بلرزد در گور از این جمع خرفت که می من کجا و می الهی کجا !
و ما بی درنگ فریاد دهیم که می تو مرد ! لابلای کتاب ها هزار ساله شد و رفت ، اینجا می و معشوق از فرش تا عرش در بساط کاسه فروشان اجاره می دهند که شاد باشند همه و کاسه فروش رستگار شود .
به کدام کارگردان شکایت برم که من نه بازیگر تراژدی بودم نه کمدی و نه این دست مزد باید مرا .

من خواستم به دلقک بگویم کمتر بخندد دل و روده اش در هم میپیچد و بس اما گویی این نمایش تراژدی در کمدیست و طرفدار دارد و کاسه فروش هم از دور سر تکان میدهد تا تایید کند !
به درک که تائید می کند !

۲ نظر:

  1. سیب منتظر توست که گازش بزنی ، دلقت منتظر توست تا به او بخندی ، کاسه فروش منتظر نگاه توست که تائیدش را ببینی ، پاره سنگ منتظر شوت توست که او را به عمق سیاهی بفرستی ... بنظر می آید که دنیایی را علاف خود کرده ای !

    پاسخحذف
  2. @ rentalspy

    نمی دونم رفیق اما من فقط برای دلقک پیغامی کوتاه داشتم ...اما آره بقول تو انگار یه دنیا علافم شده و شاید من علافش شدم !

    پاسخحذف

دوستان جواب کامنت ها در همین جا داده میشه.